عکس

خداوند شفاعت آن‌ها را می پذیرد
چهارشنبه , 19 اردیبهشت 1403

خداوند شفاعت آن‌ها را می پذیرد

بیش از این کاش با خدا باشیم...
جمعه , 14 اردیبهشت 1403

بیش از این کاش با خدا باشیم...

خدای خودش را در  نظر بگیرد...
یکشنبه , 9 اردیبهشت 1403

خدای خودش را در نظر بگیرد...

شوق دیدار تو دارم...
دوشنبه , 3 اردیبهشت 1403

شوق دیدار تو دارم...

من ماندم و او رفت و نیامد...
یکشنبه , 2 اردیبهشت 1403

من ماندم و او رفت و نیامد...

بنازم این همه ایمان و ایثار...
یکشنبه , 2 اردیبهشت 1403

بنازم این همه ایمان و ایثار...

تصویری از شهیدان سلیمانی و زاهدی
پنج شنبه , 23 فروردین 1403

تصویری از شهیدان سلیمانی و زاهدی

مَرد مبارزات جنگی...
یکشنبه , 19 فروردین 1403

مَرد مبارزات جنگی...