12
0

? می نشینم خاطراتت را مرتب می کنم باز با یاد رویت ، روز را شــب می کنم …

12
0
می نشینم خاطراتت را مرتب می کنم باز با یاد رویت ، روز را شــب می کنم ...

می نشینم خاطراتت را مرتب می کنم
باز با یاد رویت ،
روز را شــب می کنم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

WC Captcha + 55 = 59